Εσωτερική Θερμομόνωση

Είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για παλαιές κατασκευές και χώρους χαμηλής ενεργειακής απόδοσης όπου δεν μπορούμε να επέμβουμε εξωτερικά των κατασκευών αυτών.

Η επένδυση των εξωτερικών τοίχων μπορεί να γίνει είτε με την κατασκευή μεταλλικού πλαισίου, μονωτικών υλικών και γυψοσανίδων είτε με επικόλληση θερμομονωτικών πανέλων γυψοσανίδας στις υφιστάμενες κατασκευές.