Εφαρμογές Ξηράς Δόμησης

Είναι κατασκευές που βασίζονται στη χρήση συστημάτων ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και πλήθος άλλων επιλογών σε συνδιασμό με μεταλλικά πλαίσια, μονωτικά υλικά και όλα τα εξαρτήματα και παρελκόμενα που υπάρχουν διαθέσημα.
Μπορούμε να κατασκευάσουμε δομικά στοιχεία όπως εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες, οροφές, εσωτερικές επενδύσεις, συστήματα που πληρούν υψηλές απαιτήσεις θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, πυραντοχής και αντισεισμικότητας αντικαθιστώντας τις συμβατικές πρακτικές δόμησης.Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.